Θέλω πιστοποιητικό διαθηκών…

Tο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ περί μη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (άλλης) ΔΙΑΘΗΚΗΣ και το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ περί μη ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και εκδίδονται με έναν από τους εξής τρόπους: