Στη φόρμα αυτή υποβάλλετε (προαιρετικά) δικόγραφα των υποθέσεών σας (αγωγή, προτάσεις και προσθήκη-αντίκρουση) κατά την ημερομηνία συζήτησης αυτών και εφεξής σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε επεξεργάσιμη μορφή με την εξής διαδικασία:

1. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της φόρμας

2. Επισυνάπτετε τα αρχεία σας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε μορφή WORD.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρησιμοποίηση της εφαρμογής αυτής ΔΕΝ υποκαθιστά τη διαδικασία της υποχρεωτικής κατάθεσης δικογράφων διά ζώσης αλλά στοχεύει στην εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συγγραφή της απόφασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο