Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

Οι με αριθμό πινακίου 3,6,7,8,9,10,11,12,13,14 καθώς και κατά τη διαδικασία του ν. 4745/2020 οι με αριθμό κατάθεσης 101/2021, 103/2021, 118/2021, 120/2021 και 122/2021 με αριθμούς πινακίου 15 έως 19 αντίστοιχα.

Η Ειρηνοδίκης Έδρας

Αικατερίνη Βουκουβάλα


Μετάβαση στο περιεχόμενο