Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

Οι υπ’αριθμ.: 1, 2, 3, 4, 9, 29, 31, 32, 44, 45, 61, 62, 63 από το πινάκιο που έχει αποσταλεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

Η δοκ. Ειρηνοδίκης έδρας

ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο