Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

Οι υπ’αριθμ.: 9,12,13,17,18,19,20,21,22,23 από το πινάκιο που έχει αποσταλεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

Η δοκ. Ειρηνοδίκης έδρας

ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο