ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ της 8ης Μαρτίου 2022

Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

Οι με αριθμό πινακίου 2, 4, 9, 10, 11, καθώς και κατά τη διαδικασία του ν. 4745/2020 οι με αριθμό κατάθεσης 78/2021, 80/2021, 81/2021, 83/2021 και 85/2021 με αριθμούς πινακίου 12 έως 16 αντίστοιχα.

Η Δοκ. Ειρηνοδίκης Έδρας

Ευδοξία Παπαδιά


Μετάβαση στο περιεχόμενο