Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες:
Οι με αριθμό πινακίου 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 καθώς και κατά τη διαδικασία του ν. 4745/2020 οι με αριθμό κατάθεσης 123/2021, 125/2021, 126/2021, 127/2021, 129/2021, 130/2021 και 131/2021 με αριθμούς πινακίου 16,17,18,19,20,21 και 22 αντίστοιχα.

Η Ειρηνοδίκης Έδρας
Ειρήνη Παπακυριακού


Μετάβαση στο περιεχόμενο