ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 22ας Φεβρουαρίου 2022

Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

Οι με αριθμό πινακίου 3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 καθώς και κατά τη διαδικασία του ν. 4745/2020 οι με αριθμό κατάθεσης 74/2021, 75/2021, 76/2021, 77/2021 με αριθμό πινακίου 18 έως 21 αντίστοιχα.

Οι Ειρηνοδίκες Έδρας

Αικατερίνη Βουκουβάλα

Ευδοξία Παπαδιά

Μετάβαση στο περιεχόμενο