Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

Οι με αριθμό πινακίου 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 καθώς και κατά τη διαδικασία του ν. 4745/2020 οι με αριθμό κατάθεσης 132/2021, 133/2021, 138/2021, 139/2021,140/2021,141/2021,142/2021,143/2021 με αριθμούς πινακίου 16 έως 23 αντίστοιχα.

Οι Ειρηνοδίκες Έδρας

Αικατερίνη Βουκουβάλα

Ευδοξία Παπαδιά


Μετάβαση στο περιεχόμενο