Συνημμένα θα βρείτε τη Λίστα καθώς και Πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο για την πληρωμή μετά από αυτεπάγγελτο διορισμό, καθώς και το σχετικό ΦΕΚ.


Μετάβαση στο περιεχόμενο