Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ   αναρτήθηκαν οι προσδιορισθείσες δικάσιμοι για τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υπερχρεωμένων του ν.4745/2020 (πλατφόρμα), οι οποίες εκκρεμούσαν.

Είναι σε μορφή ενιαίου pdf για εύκολη αναζήτηση σε όλο το έγγραφο.

Τα πινάκια αναρτώνται συνήθως στο τέλος κάθε μήνα για τον επόμενο και ενημερώνονται, εφόσον υπάρχουν αλλαγές, λίγες ημέρες πριν την κάθε δικάσιμο.

Σας προτρέπουμε να κάνετε εγγραφή  στον ιστότοπο του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, ώστε να έχετε προσωποποιημένη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν το Ειρηνοδικείο μας.


Μετάβαση στο περιεχόμενο