• Κείμενο των νόμων με επισήμανση των αλλαγών
• Αντιστοίχιση των διαχρονικού δικαίου ρυθμίσεων
• Παράθεση των σχετικών χωρίων της αιτιολογικής εκθέσεως

Μετάβαση στο περιεχόμενο