Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ   αναρτήθηκαν οι προσδιορισθείσες δικάσιμοι για την ν. ΤΑΚΤΙΚΗ διαδικασία από τον Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο του 2022, οι οποίες εκκρεμούσαν.

Είναι σε μορφή excel με 7 καρτέλες, που αντιστοιχίζονται στις 7 δικασίμους, ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα αναζήτηση είτε με ονόματα, είτε με ΕΑΚ [ctrl+F και επιλέγουμε μέσα σε “ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”, όχι φύλλο, ώστε να κάνει αναζήτηση σε όλα τα φύλλα].

Τα πινάκια αναρτώνται συνήθως στο τέλος κάθε μήνα για τον επόμενο και ενημερώνονται, εφόσον υπάρχουν αλλαγές, λίγες ημέρες πριν την κάθε δικάσιμο.

Σας προτρέπουμε να κάνετε εγγραφή  στον ιστότοπο του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, ώστε να έχετε προσωποποιημένη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν το Ειρηνοδικείο μας.


Μετάβαση στο περιεχόμενο