Σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ συζήτησης εξ εγγράφων ή συζήτησης χωρίς την εξέταση μάρτυρα, κατεβάζετε το έγγραφο, το συμπληρώνετε, προσθέτετε υπογραφές+σφραγίδες και  το αποστέλλετε στο e-mail eircorfu@otenet.gr

Κατεβάστε το Πρότυπο Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο