Κατηγορία: Επαναπροσδιορισμοί Δικασίμων

Επαναπροσδιορισμός δικασίμων λόγω αυτοδιοικητικών – περιφερειακών εκλογών 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμός Πράξης 76/2023 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κωνσταντίνος Δασύλλας, Ειρηνοδίκης Γ’ Αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 46339 / 22.09.2023 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί…

Υπερχρεωμένα ν.4745/2020 – Πλατφόρμα

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ αναρτήθηκαν οι προσδιορισθείσες δικάσιμοι για τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υπερχρεωμένων του ν.4745/2020 (πλατφόρμα), οι οποίες εκκρεμούσαν. Είναι σε μορφή ενιαίου pdf για εύκολη αναζήτηση…

Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων ν.ΤΑΚΤΙΚΗΣ διαδικασίας από 02-03-2022

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τη συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας στην Γενική 24ωρη Απεργία της ΑΔΕΔΥ την 2α Μαρτίου 2022 οριζει ότι (...)…

Πράξη Επαναπροσδιορισμού 18.2021

ΝΕΑ ΕΚΟΥΣΙΑ Για τη διαδικασία της ΝΕΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ο επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων λαμβάνει χώρα ως κάτωθι : Η δικάσιμος της 10-11-2020 επαναπροσδιορίζεται για τις 8-6-2021 Η δικάσιμος της 24-11-2020 επαναπροσδιορίζεται…

Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων Εκούσιας Δικαιοδοσίας (Ν.3869/2010) της 20.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμός Πράξης 17/2021 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ελένη Βούλγαρη, Ειρηνοδίκης Β’ Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις για την προσωρινή αναστολή τωνΔικαστηρίων, που επιβλήθηκε για το…

Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων Εκούσιας Δικαιοδοσίας (Ν.3869/2010) από 23-02-2021 έως 06-04-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμός Πράξης 16/2021 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ελένη Βούλγαρη, Ειρηνοδίκης Β’ Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις για την προσωρινή αναστολή των Δικαστηρίων, που επιβλήθηκε για…

Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων Εκούσιας Δικαιοδοσίας (Ν.3869/2010) από 09-11-2020 έως 15-02-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμός Πράξης 9/2021 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ελένη Βούλγαρη, Ειρηνοδίκης Β’ Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις για την προσωρινή αναστολή των Δικαστηρίων, που επιβλήθηκε για…

1η πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων 17.2020

Ο επαναπροσδιορισμός των ματαιωθεισών υποθέσεων λαμβάνει χώρα οίκοθεν, με ανάρτηση του οικείου πινακίου, συνεπώς δεν απαιτείται η κατάθεση κλήσεων για την επαναφορά των υποθέσεων προς συζήτηση. Η εγγραφή της υπόθεσης…

Μετάβαση στο περιεχόμενο