📝 Από σήμερα μπορείτε να επισημειώσετε με την ηλεκτρονική σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης έγγραφα που εκδίδετε από το gov.gr

👆 Προς το παρόν η υπηρεσία αφορά τα ηλεκτρονικά έγγραφα δημοτολογίου και ληξιαρχείου που εκδίδετε οι ίδιοι. Σταδιακά θα είναι διαθέσιμη και για άλλα ηλεκτρονικά έγγραφα.

👉 Δείτε την υπηρεσία εδώ: http://e-apostille.gov.gr

👉 Εναλλακτικά, μπορείτε να την βρείτε στο gov.gr πληκτρολογώντας “e-apostille” στην αναζήτηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο