Απευθύνεται σε φοιτητές των κάτωθι τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου 2022

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Τμήμα Πληροφορικής

Κωδικός Group: 225546

Ενδεικτικά, οι υποψήφιοι/ες θα απασχοληθούν στους εξής τομείς:

Οργάνωση του Υπηρεσιακού Αρχείου

  1. Ψηφιοποίηση αρχείου
  2. Εκκαθάριση αρχείων προς καταστροφή
  3. Εξυπηρέτηση πολιτών, δικηγόρων σε θέματα αρχείου
  4. Οργάνωση γραφείου, Συνεργατικά εργαλεία και εφαρμογές

—————————————————————

Ειδικά για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2022, οι υποψήφιοι/ες θα απασχοληθούν κυρίως με την εκκαθάριση συγκεκριμένων αρχείων και καταχώρηση δεδομένων σε εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή, κατόπιν εκπαίδευσης από το μόνιμο προσωπικό του Ειρηνοδικείου.

Οι της Πληροφορικής θα απασχοληθούν, επιπλέον, με την εγκατάσταση εφαρμογών στους η/υ των γραφείων για την καλύτερη οργάνωση της Υπηρεσίας και την επιμέλεια του επίσημου ιστότοπου (http://eirinodikeio-kerkyras.gov.gr)

—————————————————————

Προσφέρονται:

Ευέλικτο Ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε φοιτητή/τριας

Ευχάριστο και Καθαρό περιβάλλον εργασίας

Εργασία με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους

Μετάβαση στο περιεχόμενο