Ετικέτα: δικάσιμοι

1η πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων 17.2020

Ο επαναπροσδιορισμός των ματαιωθεισών υποθέσεων λαμβάνει χώρα οίκοθεν, με ανάρτηση του οικείου πινακίου, συνεπώς δεν απαιτείται η κατάθεση κλήσεων για την επαναφορά των υποθέσεων προς συζήτηση. Η εγγραφή της υπόθεσης…

Μετάβαση στο περιεχόμενο