ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 22ας Μαρτίου 2022
Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι
ακόλουθες:
Οι με αριθμό πινακίου 2,3,9,10,11,12 καθώς και κατά τη διαδικασία του ν. 4745/2020 οι με αριθμό κατάθεσης 79/2021, 90/2021, 92/2021, 93/2021 και 96/2021 με αριθμούς πινακίου 13 έως 17 αντίστοιχα.

Οι Ειρηνοδίκες Έδρας
Αικατερίνη Βουκουβάλα
Ευδοξία Παπαδιά

Μετάβαση στο περιεχόμενο