ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αριθμός Πράξης 76/2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κωνσταντίνος Δασύλλας, Ειρηνοδίκης Γ’

Αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 46339 / 22.09.2023 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων λόγω αυτοδιοικητικών και Περιφερειακών εκλογών [ΑΔΑ: 9ΡΒΖΩ-ΤΙΨ],

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  • Ο επαναπροσδιορισμός των ματαιωθεισών υποθέσεων λαμβάνει χώρα οίκοθεν, με ανάρτηση του οικείου πινακίου, συνεπώς δεν απαιτείται η κατάθεση κλήσεων για την επαναφορά των υποθέσεων προς συζήτηση.
  • Η εγγραφή της υπόθεσης στο νέο πινάκιο επέχει θέση κλήτευσης των διαδίκων.

ΕΚΟΥΣΙΑ

Η δικάσιμος της 10.10.2023 επαναπροσδιορίζεται για τις 21.11.2023 (ΕΑΚ:46/2023).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Η δικάσιμος της 04.10.2023 επαναπροσδιορίζεται για τις 06.12.2023 (ΕΑΚ: 98/2023).

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και Μικροδιαφορές

Η δικάσιμος της 13.10.2023 επαναπροσδιορίζεται ως εξής:

ΕΑΚΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
187/2016, 13/202301.12.2023
54/2020, 228/202119.01.2024
15/2023, 212/2020, 224/202102.02.2024
14/2023, 212/2021, 35/202116.02.2024
227/202115.03.2024
16/2023, 17/2023, 110,2022, 25/202129.03.2024

Κέρκυρα, 20 Οκτωβρίου 2023

Ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας

Κωνσταντίνος Δασύλλας

ΥΠΟΜΝΗΣΗ:

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση των πινακίων στον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας, καθώς και ανάρτησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου, προκειμένου οι συνήγοροι να επαληθεύσουν το ορθό του επαναπροσδιορισμού των υποθέσεών τους.


Μετάβαση στο περιεχόμενο