Αρμόδια υπάλληλος:

Αλεξάνδρα-Ελένη Πρίφτη

Τηλ.: 26610.98934

E-mail: aprifti@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr

Πληροφορίες

Η δήλωση αποποίησης ή αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής, της κληρονομιάς γίνεται αυτοπροσώπως στο Γραμματέα του Ειρηνοδικείου κληρονομίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (2661098934). Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς ή αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, που γίνεται με αντιπρόσωπο, απαιτεί την προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού εγγράφου (πληρεξούσιο). Πριν την προσέλευσή σας στο Ειρηνοδικείο προμηθεύεστε e-paravolo αξίας τουλάχιστον 5 ευρώ (3 ευρώ για τη δήλωση και 2 ευρώ για κάθε αντίγραφο που χρειάζεστε, επομένως για 1 αντίγραφο πληρώνετε 3+2=5 ευρώ, για 2 αντίγραφα 3+2+2=7 ευρώ, κλπ.)

Βήματα για έκδοση e-paravolo:

  1. Είσοδος https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo
  2. Χορήγηση παραβόλου
  3. Αναζήτηση με κωδικό τύπου 1375 (ή συμπληρώνετε Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Δικαιοσύνης  > Κατηγορία Παραβόλου * Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)  > Τύπος Παραβόλου ( [κωδικός τύπου] Ονομασία ) [1375]  Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής
  4. Συμπληρώνετε την αξία 5 ευρώ (ή αντίστοιχη των αντιγράφων που επιθυμείτε) καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία.
  5. Υποβολή αιτήματος
  6. Πληρωμή

——————————————————————————————————————–

Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς ή αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής που γίνεται:
α) από ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκου .
β) από δικαστικό συμπαραστάτη για συμπαραστατούμενο.
γ) από επίτροπο για ανήλικο που βρίσκεται σε επιτροπεία.
Είναι εκ του νόμου απαραίτητο να προσκομιστεί δικαστική απόφαση, που τους χορηγεί άδεια να αποποιηθούν ή να αποδεχθούν εκ μέρους τους.

Για να αποποιηθεί ή να αποδεχθεί με το ευεργέτημα της απογραφής κάποιος την κληρονομιά, που του έχει επαχθεί, εμφανίζεται ενώπιον του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου κληρονομίας προσκομίζοντας ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος και δηλώνει ότι την αποποιείται συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης, την οποία στη συνέχεια ο Γραμματέας καταχωρεί στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Δικαιοσύνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι αποποιήσεις πραγματοποιούνται στον τόπο κατοικίας του/της θανόντα/νούσας, όπως αυτός αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο