Αρμόδια υπάλληλος:

Αλεξία Πρίφτη

Τηλ.: 26610.98934

E-mail: aprifti@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr

Έκδοση κληρονομητηρίου

(ν. 4055/2012)

Πληροφορίες

Σύμφωνα με τον ν. 4055/2012, για την έκδοση κληρονομητηρίου απαιτούνται τα εξής :
1. Κατάθεση της (1) αίτησης (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο δικηγόρο, (2) ληξιαρχικής πράξης θανάτου και (3) διπλότυπου προείσπραξης στο Ειρηνοδικείο. Για την αίτηση δεν προσδιορίζεται δικάσιμος αλλά εκδίδεται διάταξη του Ειρηνοδίκη.
2. Ανάρτηση της αίτησης στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου με ευθύνη της Γραμματείας για δέκα (10) ημέρες. Το δεκαήμερο υπολογίζεται από την επομένη μέρα της κατάθεσης.
3. Μετά την καθαίρεση της αναρτημένης αιτήσεως, με την παρέλευση του δεκαημέρου, εκδίδονται με επιμέλεια του πληρεξούσιου δικηγόρου τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης από το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Απαιτείται και από το Πρωτοδικείο Κέρκυρας αν ο θάνατος είναι πριν τη 01-03-2013)
  • Πιστοποιητικό μη αποποίησης από Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Απαιτείται και από το Πρωτοδικείο Κέρκυρας αν ο θάνατος είναι πριν τη 01-03-2013)
  • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης από το Πρωτοδικείο Αθηνών (μέσω της ψηφιακής πύλης: http://solon.gov.gr ή στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, Πρώην Σχολή Ευελπίδων – 4ο Κτίριο, Αθήνα – Κυψέλη, 11362, ΑΤΤΙΚΗ, τηλ.: 2132155824-26), το οποίο μας αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο aprifti@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
  • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος από το Πρωτοδικείο Κέρκυρας
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εάν εκ παραδρομής δεν την έχετε προσκομίσει με την αίτηση).
  • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών*
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης* (όπου είναι απαραίτητο)

*Τα δύο τελευταία πιστοποιητικά έχουν εξάμηνη ισχύ
4. Κατάθεση όλων των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών και χρέωση στον/στην Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

1. Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης ΜΕΤΑ το δεκαήμερο, το οποίο μετράει από την κατάθεση της αίτησης.

2. Όταν υπάρχει ιδιόγραφη διαθήκη, πρέπει να έχει κηρυχθεί κυρία ΠΡΙΝ την κατάθεση της αίτησης κληρονομητηρίου

Οι διατάξεις των κληρονομητηρίων χρεώνονται στον δικαστή χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Μετά από 21 ημέρες εκδίδεται το πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης του κληρονομητηρίου.


Σχετικά έγγραφα:

Αίτηση για πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο