Ηλεκτρονικά αντίγραφα αποφάσεων

Ζητήστε και λάβετε στη θυρίδα σας αντίγραφα αποφάσεων/διαθηκών

Για διευκόλυνσή σας προτείνεται να προσθέσετε το ανωτέρω url (https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin) στους σελιδοδείκτες του browser (chrome, firefox, κλπ.)

✅Απλό ηλεκτρονικό αντίγραφο απόφασης/διαθήκης/διάταξης:

  1. Κάνετε είσοδο στην εφαρμογή https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin 
  2. Δημιουργείτε Νέο αίτημα.
  3. Συμπληρώνετε τον αριθμό δημοσίευσης και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται.

✅Επικυρωμένο ηλεκτρονικό αντίγραφο απόφασης/διαθήκης/διάταξης:

  1. Κάνετε είσοδο στην εφαρμογή για το e-paravolo https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo
  2. Εκδίδετε και πληρώνετε παράβολο Υπουργείου Δικαιοσύνης ΤΑΧΔΙΚ 2 ευρώ, κωδ. 2033 ή μεταβλητής αξίας με κωδ. 1375 (αξίας 2 ευρώ). 
  3. Αντιγράφετε τον κωδ. παραβόλου χωρίς κενά (Copy).
  4. Κάνετε είσοδο στην εφαρμογή https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin 
  5. Δημιουργείτε Νέο αίτημα.
  6. Συμπληρώνετε τον αριθμό δημοσίευσης και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται και επιπλέον κάνετε επικόλληση (Paste) τον κωδικό του παραβόλου που έχετε κρατήσει στο βήμα 3.
Μετάβαση στο περιεχόμενο