Ετικέτα: Ν.3869/2010

Επικαιροποιημένα Πινάκια όλων των διαδικασιών

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ   αναρτώνται τα πινάκια για όλες τις διαδικασίες [π.ΤΑΚΤΙΚΗ, ν.ΤΑΚΤΙΚΗ, Ασφαλιστικά μέτρα, Εκουσία, Ειδική, Μικροδιαφορές] Οι δικάσιμοι βρίσκονται σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής excel με διακριτές…

Πινάκια ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ   αναρτώνται τα πινάκια των ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ καθώς και της ν. ΕΚΟΥΣΙΑΣ. Οι δικάσιμοι για την ΕΚΟΥΣΙΑ διαδικασία βρίσκονται σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής excel με διακριτές…

Υπερχρεωμένα ν.4745/2020 – Πλατφόρμα

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ   αναρτήθηκαν οι προσδιορισθείσες δικάσιμοι για τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υπερχρεωμένων του ν.4745/2020 (πλατφόρμα), οι οποίες εκκρεμούσαν. Είναι σε μορφή ενιαίου pdf για εύκολη αναζήτηση σε…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δικάσιμο της 07.06.2022 – Εκουσία ν.3869/2010

Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες: Οι με αριθ. πινακίου 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, καθώς και κατά τη διαδικασία του ν. 4745/2020 οι…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δικάσιμο της 10.05.2022 – Εκουσία ν.3869/2010

Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες:Οι με αριθμό πινακίου 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 καθώς και κατά τη διαδικασία του ν. 4745/2020 οι με αριθμό…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δικάσιμο της 22.03.2022 – Εκουσία ν.3869/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 22ας Μαρτίου 2022Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οιακόλουθες:Οι με αριθμό πινακίου 2,3,9,10,11,12 καθώς και κατά τη διαδικασία…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δικάσιμο της 22.02.2022 – Εκουσία ν.3869/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 22ας Φεβρουαρίου 2022 Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες: Οι με αριθμό πινακίου 3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 καθώς και…

Μετάβαση στο περιεχόμενο