Ετικέτα: Ν.3869/2010

Επικαιροποιημένα Πινάκια όλων των διαδικασιών

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ αναρτώνται τα πινάκια για όλες τις διαδικασίες Οι δικάσιμοι βρίσκονται σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής excel με διακριτές καρτέλες ανά δικάσιμο. Λόγω των αλλαγών…

Πινάκια ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ αναρτώνται τα πινάκια των ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ καθώς και της ν. ΕΚΟΥΣΙΑΣ. Οι δικάσιμοι για την ΕΚΟΥΣΙΑ διαδικασία βρίσκονται σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής excel με…

Υπερχρεωμένα ν.4745/2020 – Πλατφόρμα

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ αναρτήθηκαν οι προσδιορισθείσες δικάσιμοι για τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υπερχρεωμένων του ν.4745/2020 (πλατφόρμα), οι οποίες εκκρεμούσαν. Είναι σε μορφή ενιαίου pdf για εύκολη αναζήτηση…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δικάσιμο της 07.06.2022 – Εκουσία ν.3869/2010

Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες: Οι με αριθ. πινακίου 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, καθώς και κατά τη διαδικασία του ν. 4745/2020 οι…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δικάσιμο της 10.05.2022 – Εκουσία ν.3869/2010

Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες:Οι με αριθμό πινακίου 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 καθώς και κατά τη διαδικασία του ν. 4745/2020 οι με αριθμό…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δικάσιμο της 22.03.2022 – Εκουσία ν.3869/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 22ας Μαρτίου 2022Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οιακόλουθες:Οι με αριθμό πινακίου 2,3,9,10,11,12 καθώς και κατά τη διαδικασία…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δικάσιμο της 22.02.2022 – Εκουσία ν.3869/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 22ας Φεβρουαρίου 2022 Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες: Οι με αριθμό πινακίου 3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 καθώς και…

Μετάβαση στο περιεχόμενο