Μήνας: Οκτώβριος 2022

Επικαιροποιημένα Πινάκια όλων των διαδικασιών

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ αναρτώνται τα πινάκια για όλες τις διαδικασίες Οι δικάσιμοι βρίσκονται σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής excel με διακριτές καρτέλες ανά δικάσιμο. Λόγω των αλλαγών…

Θέσεις για μετάταξη στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας μέσω κινητικότητας

Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας συμμετέχει στον Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2022, παρέχοντας τη δυνατότητα μετάταξης σε 2 μόνιμους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο δυναμικό μας.

Πινάκια ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ αναρτώνται τα πινάκια των ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ καθώς και της ν. ΕΚΟΥΣΙΑΣ. Οι δικάσιμοι για την ΕΚΟΥΣΙΑ διαδικασία βρίσκονται σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής excel με…

Μετάβαση στο περιεχόμενο