Μήνας: Οκτώβριος 2022

Θέσεις για μετάταξη στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας μέσω κινητικότητας

Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας συμμετέχει στον Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2022, παρέχοντας τη δυνατότητα μετάταξης σε 2 μόνιμους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο δυναμικό μας.

Πινάκια ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ   αναρτώνται τα πινάκια των ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ καθώς και της ν. ΕΚΟΥΣΙΑΣ. Οι δικάσιμοι για την ΕΚΟΥΣΙΑ διαδικασία βρίσκονται σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής excel με διακριτές…

Μετάβαση στο περιεχόμενο