Μήνας: Οκτώβριος 2022

Επικαιροποιημένα Πινάκια όλων των διαδικασιών

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ   αναρτώνται τα πινάκια για όλες τις διαδικασίες [π.ΤΑΚΤΙΚΗ, ν.ΤΑΚΤΙΚΗ, Ασφαλιστικά μέτρα, Εκουσία, Ειδική, Μικροδιαφορές] Οι δικάσιμοι βρίσκονται σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής excel με διακριτές…

Θέσεις για μετάταξη στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας μέσω κινητικότητας

Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας συμμετέχει στον Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2022, παρέχοντας τη δυνατότητα μετάταξης σε 2 μόνιμους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο δυναμικό μας.

Πινάκια ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ   αναρτώνται τα πινάκια των ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ καθώς και της ν. ΕΚΟΥΣΙΑΣ. Οι δικάσιμοι για την ΕΚΟΥΣΙΑ διαδικασία βρίσκονται σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής excel με διακριτές…

Μετάβαση στο περιεχόμενο