Ετικέτα: ν.4745/2020

Υπερχρεωμένα ν.4745/2020 – Πλατφόρμα

Σας ενημερώνουμε ότι στον φάκελο ΠΙΝΑΚΙΑ   αναρτήθηκαν οι προσδιορισθείσες δικάσιμοι για τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υπερχρεωμένων του ν.4745/2020 (πλατφόρμα), οι οποίες εκκρεμούσαν. Είναι σε μορφή ενιαίου pdf για εύκολη αναζήτηση σε…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δικάσιμο της 22.03.2022 – Εκουσία ν.3869/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 22ας Μαρτίου 2022Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οιακόλουθες:Οι με αριθμό πινακίου 2,3,9,10,11,12 καθώς και κατά τη διαδικασία…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δικάσιμο της 22.02.2022 – Εκουσία ν.3869/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 22ας Φεβρουαρίου 2022 Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες: Οι με αριθμό πινακίου 3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 καθώς και…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δικάσιμο της 08.02.2022 – Εκουσία ν.3869/2010

Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες: Οι υπ’αριθμ.: 9,12,13,17,18,19,20,21,22,23 από το πινάκιο που έχει αποσταλεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Η δοκ.…

Μετάβαση στο περιεχόμενο