Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων Εκούσιας Δικαιοδοσίας (Ν.3869/2010) της 20.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμός Πράξης 17/2021 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ελένη Βούλγαρη, Ειρηνοδίκης Β’ Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις για την προσωρινή αναστολή τωνΔικαστηρίων, που επιβλήθηκε για το…

Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων Εκούσιας Δικαιοδοσίας (Ν.3869/2010) από 23-02-2021 έως 06-04-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμός Πράξης 16/2021 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ελένη Βούλγαρη, Ειρηνοδίκης Β’ Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις για την προσωρινή αναστολή των Δικαστηρίων, που επιβλήθηκε για…

Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων Εκούσιας Δικαιοδοσίας (Ν.3869/2010) από 09-11-2020 έως 15-02-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμός Πράξης 9/2021 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ελένη Βούλγαρη, Ειρηνοδίκης Β’ Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις για την προσωρινή αναστολή των Δικαστηρίων, που επιβλήθηκε για…

Πρότυπο έγγραφο αίτησης για συζήτηση εξ εγγράφων και συζήτηση χωρίς μάρτυρες

Σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ συζήτησης εξ εγγράφων ή συζήτησης χωρίς την εξέταση μάρτυρα, κατεβάζετε το έγγραφο, το συμπληρώνετε, προσθέτετε υπογραφές+σφραγίδες και το αποστέλλετε στο e-mail eircorfu@otenet.gr Κατεβάστε το Πρότυπο Έγγραφο

Πρότυπο αιτήματος ΑΝΑΒΟΛΗΣ, εξ εγγράφων συζήτηση και συζήτηση χωρίς μάρτυρες

Σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ αναβολής, συζήτησης εξ εγγράφων ή συζήτησης χωρίς την εξέταση μάρτυρα, κατεβάζετε το έγγραφο, το συμπληρώνετε, προσθέτετε υπογραφές+σφραγίδες και κάνετε Ctrl + κλικ στο ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’ για αποστολή…

1η πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων 17.2020

Ο επαναπροσδιορισμός των ματαιωθεισών υποθέσεων λαμβάνει χώρα οίκοθεν, με ανάρτηση του οικείου πινακίου, συνεπώς δεν απαιτείται η κατάθεση κλήσεων για την επαναφορά των υποθέσεων προς συζήτηση. Η εγγραφή της υπόθεσης…

Μετάβαση στο περιεχόμενο